Kontakt i lokalizacja


biuro@bscsecurity.pl tel.: 606 777 075 04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180a

BSC sp. z o.o.

NIP: PL 113-26-75-988. REGON: 140974067. KRS:0000281913 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego.

Firma wpisana jest do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych pod nr RD-10/2008.