Poznaj naszą ofertę
kompleksowych usług

Branża: Bezpieczeństwo Biznesu i OsóbDoświadczenie od 2007 roku

Audyt i Systemy Bezpieczeństwa

W ramach audytu bezpieczeństwa przeprowadzamy analizę faktycznych i hipotetycznych zagrożeń w wyniku czego ujawniamy słabe punkty w organizacji i systemach zabezpieczających.

Prowadzimy analizę procedur i poprawności działań ochrony fizycznej, ocenę technicznych systemów zabezpieczeń obiektów, mienia, osób.

W wyniku przeprowadzonych działań opracowujemy diagnozę i przedstawiamy propozycję stworzenia optymalnego systemu bezpieczeństwa właściwego dla występujących zagrożeń oraz kultury organizacyjnej Firmy.

Usługi Detektywistyczne

Sprawdzamy wiarygodność partnerów w stosunkach gospodarczych (dostawców, kontrahentów, kooperantów), sprawdzamy wiarygodność pracowników lub kandydatów do pracy.

Zbieramy informacje dotyczące nieuczciwej konkurencji, ujawniamy i dokumentujemy działalność osób szkodzących firmie, identyfikujemy osoby dokonujące kradzieży, sabotażu, przygotowujemy materiały wstępne dla organów ścigania.

Zbieramy informacje dotyczące bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych i znaków towarowych, identyfikujemy fakty ujawniania informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa lub tajemnicą handlową.

Informatyka śledcza (Computer Forensics) – wykonujemy badania związane z poszukiwaniem i analizą danych elektronicznych umożliwiających odnalezienie i zabezpieczenie śladów działalności skierowanej przeciwko firmie. Ekspertyzy kryminalistyczne.

Szkolenia i Treningi

Organizujemy i prowadzimy szkolenia specjalistyczne w zakresie zagrożeń dla działalności biznesowej i wdrażania polityki bezpieczeństwa a także reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Organizujemy szkolenia dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze terrorystycznym a także bezpieczeństwa zachowań w sytuacjach zagrożenia.

Uczymy przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł.

Nasi eksperci prowadzą także wszelkie inne szkolenia związane z szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo Osobiste

Bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej - biznesu, zagrożone jest nie tylko przez czynniki wynikające z praw ekonomii, działalności przestępczej na szkodę firmy, ale także możliwością naruszenia jej funkcjonowania poprzez fizyczne oddziaływanie na członków jej zarządu.

Jednym z elementów bezpieczeństwa biznesu jest stworzenie systemu bezpieczeństwa osobistego osób prowadzących biznes, zarządzających nim oraz ich najblizszych. Aktywność biznesowa powoduje zwiększenie ryzyka zagrożeń działaniami przestępczymi.

Edukujemy i zapobiegamy zagrożeniom życia/zdrowia, naruszeniom nietykalności cielesnej, uprowadzeniom, kradzieżom, napaściom oraz niszczeniu mienia.