BSC - polityka prywatności (RODO).

Kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa biznesu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych a także uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”) informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest BSC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, e-mail: biuro@bscsecurity.pl. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, e-mail: biuro@bscsecurity.pl.

2) Dane osobowe przetwarzane są w celu: wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ta podstawa przetwarzania obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi wyceny lub zawarcia/wykonania umowy. Dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji tekstowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego, w tym promocji naszych treści – w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3) Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookies służących do zbierania i przetwarzania danych Klientów w celu personalizowania udostępnianych treści. Dane osobowe przetwarzamy w celach marketingowych objętych przetwarzaniem są przechowywane do czasu odwołania zgody.

4) Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5) Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookies służących do zbierania i przetwarzania danych Klientów w celu personalizowania udostępnianych treści. Dane osobowe przetwarzamy w celach marketingowych objętych przetwarzaniem są przechowywane do czasu odwołania zgody. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6) Dane osobowe mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Konsekwencją profilowania jest analiza lub przewidywanie preferencji zakupowych w ramach marketingu własnych produktów.

W związku z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) informujemy, iż:

[Art. 28c.] Do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art.2 ust 1, nie stosuje się przepisów art.13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 1)).

[Art. 28d.] Przedsiębiorca realizujący usługi detektywistyczne informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 28c, na swojej stronie internetowej lub przez wywieszenie w stałym miejscu wykonywania swojej działalności.

Mamy klucz do Twojego bezpieczeństwa.

Zespół BSC